Välkommen till JPAB

Vilken uppvärmning passar ditt boende

Det finns tre huvudsakliga sätt att värma en bostad, med fjärrvärme, bergvärme eller luftvärmepump. Det är de tre som används främst, men det finns en hel del andra alternativa uppvärmningslösningar som även kan vara ett alternativ.

Fjärrvärme

Detta är ett bra miljöalternativ med låga kostnader och hög driftsäkerhet. Fjärrvärme får vi från en central värmeanläggning. Värmen får vi genom ett system av nergrävda vattenledningar i marken som förser hela städer med värme.

Bergvärme

Här tar man värmen direkt ifrån berget och det förutsätter såklart att du bor i ett område där det går att göra. Det är ett dyrt system att installera, men å andra sidan har det betalat tillbaka kostnaden på 5–7 år och du sparar upp till 80 procent av uppvärmningskostnaderna.

Luftvärmepump

En luftvärmepump är ett bra och prisvärt alternativ för uppvärmning och använder energin i utomhusluften till att producera värme eller kyla. Det finns olika typer av luftvärmepumpar som luft/luft, luft/vatten och frånluftsvärmepump.

Ved och pellets

Biobränsle i form av ved eller pellets är ett prisvärt alternativ ifall du vill lägga ner en del tid. Även om pellets är dyrare än ved är det ett konkurrenskraftigt alternativ som kan sköta sig delvis själv. Dock krävs det möjlighet att ha ett pelletsförråd som rymmer ett antal kubikmeter pellets.

Solenergi

Solfångare har många fördelar och kan både värma vatten och producera el. Med en solfångare kan den köpta elen minskas med över 2 000kWh/år. Solcellsfångare kan även kombineras med många andra uppvärmningsalternativ och det är en perfekt förnybar energikälla. Det är en dyr men lönsam investering, både ekonomiskt och miljövänligt.

Gas

I vissa delar av landet finns det möjlighet att använda naturgas eller biogas. Gas ger mindre miljöskadliga ämnen jämfört med olja. Biogas bildas då organiskt material bryts ner på reningsverk och är därmed en förnybar resurs, till skillnad från naturgas.

Idag finns det en rad olika alternativ för att värma upp din bostad till skillnad från förr när det endast var direktel, olja eller ved. Vad som passar bäst beror givetvis på vad som finns tillgängligt där du bor men även möjligheten att installera en viss sorts värmekälla.