Laserskärning

Denna metod används inom industrin som metod att skära i olika material. En laser sänder ut ett spektrum av ljusstrålar som kan koncentreras till små ytor till skillnad från ljus från en glödlampa som är till för att sprida ljus. Med laserteknik kan man skära genom stål och andra hårda materiel. För industrin ger det röda laserljuset lägst kostnad i framställning och är därför mest ekonomiskt. Idag används lasertekniken i mycket stor utsträckning inom industrin, bland annat för gravering, håltagning, skärning och svetsning. Materialen som kan bearbetas med laser är exempelvis metall, papper, plast, textil och trä.

Användningsområden tycks vara obegränsat, ständigt tillkommer nya moment som kan utföras med denna teknik som ständigt utvecklas. Det finns dock kritik, främst om miljöpåverkan. Visserligen är laser kostnadseffektiv men det går åt en mängd energi vilket leder till att man vill minska energiåtgången. Framtidens laserskärare kommer med all sannolikhet att vara energisnålare för att bättre passa in i framtida ännu modernare samhällen.

Viktiga miljöaspekter

Den förbättrade koloxidlasern CO2 – den kemiska formeln, används till tjockare stålstycken, men det vore ett stort steg om även fiberoptiken kunde brukas för detta. Den används för tunnare material där den är synnerligen effektiv. Därför pågår forskning på området i omfattande grad. Material som exempelvis tunnplåt kan skäras med stor flexibilitet och kvalité i stor produktion. Trots det drar den mycket lite energi.

Utvecklarna strävar mot mer kostnadseffektivare metoder som samtidigt hanterar miljön på ett mer skonsamt sätt. Ju större volymer som kan tillverkas till lägre pris desto bättre är för miljön. Där ingår att kunna arbeta med mer exakta snitt så svinnet blir mindre. Avfallsprodukter från laserskärning kan i sin förlängning innebära skada för människor och djur.

Fiberlasern kan dessutom utvecklas för bland annat vattenskärning (ett måste för sten och glas) där framstegen har visat sig var framgångsrika. Forskarna tror mycket på denna teknologi.