Anlita elektriker för installationer

Ett vanligt hushåll i småhus, villa eller fritidshus anlitar ibland hantverkare. Den vanligaste orsaken är att man behöver hjälp med elinstallation, service eller reparation. Mindre reparationer, underhåll och tillbyggnader är det många som klarar själva, men när det kommer till elen måste man ta hjälp. I vart fall om man skall hålla sig till reglerna, de som fuskar är förhoppningsvis få. Med tanke på de skador som personer och egendom kan få genom olagliga installationer är det tur. Brand är ett vanligt resultat av felaktigt dragna ledningar och inkopplingar. Därför är det viktigt att elinstallationer görs av behöriga elektriker. Men var ute i god tid eftersom tillgången på behörig personal är begränsad under vissa tider.

El är inte att leka med

Bland det som finns kring oss dagligen är elektricitet de farligaste som vi kan utsätta oss för samtidigt som det nästan är absolut nödvändigt i dagens moderna värld. Att det finns dragen el runt om oss i våra hus är inte i sig direkt farligt, men att rota i elskåp eller dra ledningar själv som lekman är förkastligt och farligt. Det är heller inte tillåtet att arbeta med el själv, utom att sätta in stickproppar i uttag, byta proppar eller tända och släcka lampan. Strängt taget är detta det enda man kan göra, inte bara för säkerhet utan även för att försäkringar ska gälla om något mot förmodan skulle hända. Därför måste arbete med elektricitet utföras av kunniga, utbildade och certifierade personer.

Den typ av elektriker som vi vanligen möts av i vår vardag är installationselektriker eller serviceelektriker, som installerar, reparerar och servar. Andra grenar är industrielektriker som man mest hittar på fabriker som jobbar med kraftigare el, och svagströmselektriker som jobbar med data, tele och larm.