Slipning

Om man vill ta bearbeta en redan befintlig yta för att få en förbättrad funktion eller precision eller för att ta fram skönhetsvärden; använder man sig av slipning. Inom såväl industrin som i privata sammanhang är detta en mycket vanlig bearbetningsmetod.

Ett område där slipningen har en alldeles särskild klang är slipning av ädelstenar. Givetvis är diamantslipningen den allra mest spektakulära men det finns ett antal andra typer av stenar som säljs som smycken av olika slag. I Sverige är det nästan uteslutande diamanter som är intressanta ur affärssynpunkt. I andra länder; särskilt i Asien, är intresset för andra slipade ädelstenar högre.

När man skall slipa en rådiamant måste man hitta ett material som är lika starkt som diamanten själv. Den vanligaste metoden är att man använder sig av pulvriserad diamant som blandas med en organisk olja som smörjmedel. Denna blandning bearbetar ytan på rådiamanten med mycket hög hastighet och kan på så sätt åstadkomma den yta man vill ha hos en smyckesdiamant; vanligtvis kallade briljant.

Diamantslipning är förbehållet några få länder, bland annat Holland som har en mycket gammal relation med flera av de länder i södra Afrika, där diamantutvinningen är den största och mest kända i världen.