Ventilation

I takt med att vi tillbringar allt mer tid inomhus och att allt fler barn får allergier, måste vi börja se över vårt inomhusklimat bättre. Att det är viktigt med ren luft ute, vet vi alla, men vi tänker kanske inte alltid på att det finns både förorenad luft och hälsofarliga ämnen i hemmet och att luften är alltifrån ren. Det är därför viktigt att all luft byts ut till ren luft. Helst ska all luft bytas ut varannan timme för att alla föroreningar som bildas i huset ska försvinna. De skadliga ämnena som bildas i hemmen kommer bland annat från matos, levande ljus, partiklar från impregneringsmedel, plast och elektronik. Även flyktiga ämnen från inredningsmaterial och byggnadsmaterial bidrar.

Se upp med

Dålig lukt är ett tecken. Luften kan kännas unken och ofräsch. Den kan jämföras med hur gamla sommarstugor luktar som stått ovädrade under vintern och ofta kan andra känna lukten på ens kläder.

Imma eller kondens på insidan av fönstren är ett viktigt tecken på dålig ventilation. Är luftfuktigheten hög kan det öka risken för tillväxt av kvalster och andra mikroorganismer som kan vara skadliga.

Matos i andra rum än köket är inte bra. Det är inte ovanligt att man kan känna lukt från matos i andra änden av bostaden.

Det kan bli hög värme om luftflödena är för låga. Värme bidrar till att öka avsöndring av olika ämnen från bland annat byggnadsmaterial och andra inventarier i hemmet, såsom mattor.

Enkla åtgärder

  • Vädra ut ofta, ett effektivt sätt att få in ren luft snabbt
  • Rengör köksfläkt regelbundet
  • Se till att friskluftsventiler är rena och öppna
  • Ta bort tätningslister runt fönster och dörrar

Det är kanske inte alltid så energisnålt med att få ren luft i hemmet, men antingen betalar man med pengar eller sin hälsa. Om detta inte hjälper krävs det att ventilationssystemet ses över och ett nytt kanske måste installeras.