Renovera och kakla badrum

Att renovera badrum är ett trevligt projekt, men ett stort renoveringsprojekt som kan bli ganska dyrt. Ett nytt badrum kan verkligen ge ditt hem ett lyft. En renovering kan ta från några dagar till flera månader och den slutliga kostnaden kan variera från hundra kronor till hundratusen. En del saker kan du gör själv för att sänka kostnaderna. Här går vi igenom olika saker som du bör tänka på innan du sätter igång med att renovera badrummet.

Vad du kan göra själv

Ett sätt som du kan spara pengar på vid en badrumsrenovering är att själv riva ut det gamla badrummet. Det är oftast inget större problem att riva ut ett badrum så länge som du är försiktig och inte river så att du skadar bärande delar eller rördragningar. Så kontrollera innan exakt vad som behövs rivas ut innan du börjar.

När du renoverar badrummet så ska du sätta upp nya gipsskivor och våtrumsskivor efter att du har rivit ner den gamla konstruktionen. Detta krävs för att du ska kunna sätta upp nytt kakel. Det är något som du kan göra själv eller också så kan du betala för att låta en snickare montera gipsskivorna.

Anlita hantverkare

Om du saknar erfarenhet så är det inte minst ur försäkringssynpunkt bäst att anlita hantverkare för att göra våtrumsarbeten. Se till att du diskuterar arbetet noga och att entreprenören som du anlitar för att göra arbetet har rätt certifikat för våtrumsarbete. Personen som utför arbetet ska också ha F-skattsedel och försäkring.

Saker som du inte bör, och inte får, göra själv är elinstallationer. Svåra elolyckor är vanligare där det finns fukt så enbart behöriga elinstallatörer får göra elarbeten i badrum. VVS-installationer, sätta våtmattor eller plattor är andra arbeten då det ur försäkringssynpunkt är viktigt att du har rätt intyg på att arbetet är utfört på rätt satt. Slutligen så är det är det säkrast att låta någon med erfarenhet borra i vägar och kakel. Det är viktigt att tätskiktet är tätt annars riskerar du fuktskador i framtiden.